Företaget Nätverk Kunder och uppdrag Allmänna upplysningar
Kunderna representerar hela näringslivet, inklusive offentlig sektor. Såväl inom som utom landet.
Vi eftersträvar ett helhetsperspektiv i våra insatser där företagsutveckling och samhällsutveckling följs åt.
Våra insatser fokuserar på att hjälpa våra uppdragsgivare att skapa värden för sina respektive kunder och intressenter genom  att utveckla organisation och arbetsformer mot ökad effektivitet och kvalitet.

Våra uppdrag kan delas in i följande huvudkategorier.

A.      Rådgivare till företagsledning och ansvariga politiker. Vid  strategiska ledningsfrågor,
     förändringsprojekt som kräver bred uppslutning, fusionering av företag, regional utveckling
     etc.
B.       Medverkan vid företagsetablering och uppbyggnad av B2B relationer.
C.       Utveckling av modern organisationsstruktur med målstyrda, kundorienterade, kompletta lag.
D.      Effektivisering och kvalitetssäkring inom offentlig verksamhet.
E.       Universitet och högskolor. Föreläsare och lärare.
F.       Personliga engagemang som ledamot eller medlem i olika styrelser eller råd.
G.       Mentorskap.

Aktuella uppdrag:

  • Insatser i samband med internationella katastrofer samordning och utveckling av humanitärt bistånd.
  • Rådgivare i kommunal utveckling.
  • Stöd vid företagsetablering.
  • Hantering av större förändringar, kriser eller konflikter.

  

E-post